2.1.08

A esmorga en francés

A tradución da novela de Blanco Amor ó francés ten un evidente interese tanto para os francófonos -que verán enriquecido o seu mundo literario- como para nós -que nos veremos co ánimo máis estimado.

Os bachareis debiades botarlle unha ollada, se non o fixestes xa.


O que nos debería estrañar da noticia é que o que nela se conta non se tivese feito hai tempo.
Outros aspectos relacionados co autor e mais a obra trátaos La Voz de Galicia.

Abur.

(A imaxe está collida da páxina de Editions Terre de Brume.)

Ningún comentario: