7.1.08

Xosé María Álvarez Blázquez. Imaxes

Esta pequena colección de imaxes permítenos achegarnos a unha parte do labor de Xosé María Álvarez Blázquez. Para unha visión rápida, á vez que completa, deste autor, consultade a biobibliografía de Darío Xohán Cabana na páxina da Real Academia Galega.

BubbleShare: Share photos - Safe Toys
(A imaxe detense pousando o punteiro sobre dela.)

Ningún comentario: