22.9.08

O soño da febre. Cuestionario

Para o club de lectores de O soño da febre (de Miguel Anxo Murado).

Déixovos como guía para a lectura desta obra o seguinte

CUESTIONARIO

 1. Caracterización xeral da obra.
 2. Relaciona e comenta brevemente as épocas nas que están ambientados os relatos.
 3. Os espazos dos relatos.
 4. Describe a técnica que o autor adopta para a construción dos relatos [cfr. p. 33].
 5. Segundo o autor, ¿cal é a relación entre arte e enfermidade?
 6. ¿Como casa o autor aspectos contrarios como o real e o fantástico?
 7. Sinala a crítica que estes relatos de Murado son de resultado desigual. ¿Compartes esta opinión? (Xustifica a resposta.)
 8. O onirismo na obra.
 9. ¿Existe como un "marco" xeral no que se engloban todos os relatos?
 10. Analiza a presenza dos animais esparexidos pola obra. ¿Engádenlle algún valor ós relatos?
 11. Nesta obra, ¿pódese identificar autor e narrador? (Xustifica a resposta.)
 12. Hai relatos que tratan aspectos coma o da convivencia de culturas. Comenta este tema.
 13. Outros relatos tratan o tema do colonialismo. ¿Como se enfoca?
 14. Comenta e xustifica, se é posible, a expresión "a febre é un lugar" (p. 10).
 15. Nalgúns relatos os obxectos son tratados coma se tivesen vida. Analiza este aspecto. [Podes empezar por "Jan van Riis, xoieiro", "O remorso", "A moeda de prata"...]
 16. ¿Que escritor do país aparece citado nesta obra? ¿Cales poden ser as razóns? [Pistas nas pp. 33 e 63]
 17. Varios relatos teñen nenos como protagonistas. Analiza este aspecto.
 18. "O remorso" é o título dun relato. Mais este sentimento está presente e actúa noutros relatos. Comenta este aspecto. [Se non sabes por empezar, bota unha ollada a "Jan van Riis, xoeiro", "A moeda de prata" e "O remorso", por suposto.]
NOTA
Como traballo voluntario proporemos, dentro duns días, unha miniquest sobre "Os outros".

Imaxe da páxina do Dr. Jorge Cárdenas.

Ningún comentario: