28.9.08

An Alfaya. A sombra descalza. Cuestionario

Para o club de lectores d' A sombra descalza (An Alfaya).

Deixo como pequena guía de lectura este


CUESTIONARIO

 1. Argumento da novela.
 2. ¿Que razóns explican o misterioso título da obra?
 3. "Ninguén nace coa culpa no berce, senón coa mágoa, filla" (p. 12). Explica o sentido que teñen na novela estas palabras de Esperanza.
 4. Fame e guerra son dúas palabras que caracterizan a época dos avós. a) Sitúa cronoloxicamente esa época e explícaa. b) Avó e avoa refírense a esas palabras en orde diferente. ¿Atópaslle algunha explicación? (P. 12).
 5. Os zapatos da morta (pp. 17 e 20, principalmente).
 6. A construción dos personaxes segundo o binomio culpa / coita (p. 24).
 7. Os nomes dalgunhas personaxes femininas carrexan un notorio simbolismo. Explícao.
 8. Debuxa a árbore de relacións e parentesco.
 9. O matrimonio morganático (cap. 13).
 10. As chaves da casa e o seu valor (p. 64 e 91, nomeadamente).
 11. A economía da aldea (cap. 22).
 12. ¿Por que medrou Elsa nun ambiente resentido? (Cfr. cap. 2.)
 13. ¿Que segredos de familia lle ocultan a Elsa?
 14. A voz narradora di que as mulleres eran "sombras" na casa familiar (p. 24). ¿Por que o di?
 15. O marido devolve a Florinda para a casa dos pais. Esta muller pasa a desempeñar o papel da defunta tía Sagrario. ¿Que "razóns" a obrigan a tomar tal decisión?
 16. O máis indefenso da familia acaba por apandar coas culpas de todo. ¿Por que ocorre isto? ¿Tan algunha solución? (Cfr. cap. 5.)
 17. ¿Que significado pode ter ventilar a casa? ¿Por que se frustra esta tarefa aparentemente sinxela? (Cfr. cap. 8-9.)
 18. Compara a paz que Amadora desexa para a súa casa coa paz que se vive no país. (Cfr. pp. 48-49).
 19. O "amor animal" (p. 48) de Amadora polo seu home, ¿explica a actitude desta muller?
 20. Na novela hai personaxes que teñen moi presente as ideas de dignidade e de deshonra. ¿Que personaxes son? ¿Que entende por dignidade e deshonra?
 21. Establece o marco cronolóxico da historia que se nos conta na novela e describe brevemente os cambios que se foron producindo nese tempo.
Para quen se decida a ampliar o campo de traballo, deixo enlazado este completo proxecto de lectura.

Imaxes de blix e de Bibliotecas escolares de Galicia.

Ningún comentario: