9.9.08

Desvío por obras

Ó doutor Darío Álvarez Blázquez dedicáronlle unha rúa en Vigo. Non é moi longa, pero descorre entre edificios nobres. Ben a merece.
Darío Álvarez Blázquez é irmán de Xosé María, de quen temos oído falar abondo este ano por ser o autor homenaxeado o Día das Letras.
Agora andan "mellorando o futuro" e mais as "beirarúas" (sic), e teñen que desviar o tráfico por obras. Avísano cun carteliño que está na rúa de Policarpo Sanz, diante do edificio Suevia.
E xa que cómpre desviar o tráfico, os peóns... ¿por que non meter no lote a onomástica?
-Xa se sabe -dixo o encargado-: cando hai obras, algo sempre pasa.
-Home -dixo o rotulista-, os apelidos escríbeos cadaquén como lle peta, ¿ou?
-Pataca miúda -dixo outro.
-Na... isto non é nada. O letreiro é provisional.
-Eso es por culpa de los galleguistas, que siempre te andan a cambiar las normas.

Ningún comentario: