9.3.11

Ray Bradbury. Fahrenheit 451. Cuestionario

Para o club de lectura de Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Coa intención de que poida servir de guía de lectura, propoño este
 
CUESTIONARIO
 1. Comenta o dobre concepto de “ser sociable” (pp. 51-52).
 2. O comportamento e as actitudes da xente segundo Clarisse (véxanse pp. 52-53).
 3. O suicidio na novela (véxanse pp. 34, 54, 63...).
 4. Describe a crise persoal do bombeiro Montag. Podes empazar botándolle unha ollada á p. 68.
 5. Comenta os problemas que crea a incomunicación, segundo se reflicte na novela.
 6. As máquinas e os humanos. A súa importancia nas condicións de vida.
 7. ¿Que valor teñen os libros para o bombeiro Montag?
 8. A filosofía da vida do capitán Beatty.
 9. O capitán Beatty di: “A palabra intelectual converteuse no que merecía: un insulto” (p. 84). Comenta o alcance desta afirmación.
 10. Fai o mesmo con estoutra frase do mesmo personaxe: “Non se trata de que todas as persoas nazan libres e iguais, como di a Constitución, senón de facelas iguais” (p. 84).
 11. Na situación descrita na novela, ¿que valor poden ter nomes como “Brigada da Alegría” ou “Equipo da Felicidade”? (Cfr.: p. 88).
 12. ¿Con que se xustifica a teimosía contra os libros?
 13. ¿Por que se considera disidente un lector de libros?
 14. ¿Con que recursos conta a sociedade de Fahrenheit para superar o estrés?
 15. ¿Que busca a xente nos libros? ¿Pode atoparse noutro lugar?
 16. ¿A que se está a referir o vello Faber cando cita “o rabaño inamovible da maioría”? (Véxase p. 140).
 17. Na sociedade da novela, ¿que temas interesan e cales non? (Podes comezar pola p. 183, p. ex.).
 18. ¿Por que se lembra na novela a ave Fénix? (Cfr. p. 197).
 19. Comenta o tratamento da guerra na terceira parte da novela.
 20. ¿Que valor se lle dá á memoria na novela?
 21. O simbolismo do lume e as súas manifestacións na novela.
 22. A novela é unha distopía. Segundo a túa lectura, ¿darías caracterizado tal distopía?


Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Vigo, Xerais, 2005. Tradución de María Magdalena Fernández Pérez.
Imaxe de Relevant: The chronicles of Ray Bradbury.

Etiquetas: , , , ,

Ningún comentario: