19.9.10

Marcos Calveiro. O pintor do sombreiro de malvas. Cuestionario


Cuestionario guía para o club de lectura d’ O pintor do sombreiro de malvas.
(Nota previa: todas as cuestións procuran unha resposta baseada na lectura da novela.)

 1. Na novela, o narrador ocupa boa parte do seu tempo no gozo de ler.Relaciona as obras obxecto de lectura. Analiza a valoración que a sociedade descrita na obra ten das lecturas que se citan e da xente que le. [Para empezares, bótalle unha ollada ás páxinas 14, 26, 39 e 156.]
 2. ¿Quen narra a historia? ¿Cal é o punto de vista adoptado na novela?
 3. ¿En que época se ambienta a novela? ¿Cales son as características máis salientables desa época?
 4. O título da novela é anecdótico.Explícao.
 5. Quen vén sendo o pintor do que se fala na obra?
 6. ¿Podes establecer unha relación entre a personalidade do pintor e a técnica pictórica que emprega? [Véxanse pp. 20-21, 28 e 73.]
 7. Despois da lectura da novela, ¿como dirías que anda a cabeza do pintor Vincent?
 8. No contexto da obra, ¿que valor ten a expresión “A tristura non rematará xamais” (pp. 167, 173).
 9. Se contrastas a biografía do pintor coa figura que del se dá na novela, ¿temos a mesma imaxe do personaxe?
 10. Analiza a figura do sacerdote.
 11. Analiza a relación narrador-Adeline.
 12. ¿Dáse na obra outra relación que representa o contrapunto da anterior? ¿Quen son os protagonistas? Compáraa coa anterior.
 13. Como lector, ¿consideras que queda algunha liña argumental sen desenvolver?
 14. ¿Que decisión vital toma o protagonista-narrador?
 15. Por certo, ¿como se chama o protagonista-narrador? ¿Que recursos se utilizan para dirixirse a el?
 16. Describe o proceso de deterioración psicolóxica do pintor.
 17. ¿En que modo inflúe a pintor na madurez do protagonista-narrador?
 18. ¿Pode dicirse que a novela describe a confrontación de dous mundos? ¿Cal é a túa opinión ó respecto?
 19. ¿De que outros pintores se fala na obra? ¿Teñen algunha relación co noso pintor? [Véxanse pp. 47, 80, 105.]

Marcos Calveiro, O pintor do sombreiro de malvas, Vigo, Xerais, 2010. Premio Lazarillo 2009.

Ningún comentario: