8.11.08

LINGUA ESGALLADA-43

Velaquí algunhas expresións recollidas das exposicións orais. Contémplaas dende a óptica do rexistro estándar e indica asolución que creas máis idónea. E para pórlle o ramo á obra, comenta as razóns da rectificación.

430 Entón a meteu no soto aquel

431 Ve como a casa derrúmbase

432 Describe as sensacións que estes sinten

433 O bufón os escoita porque está agochado e os escoita

434 Que lle devolva un anel que lle había dado

435 Ao capitán lévano á cárcere

436 Vai a visitar a G. á cárcere

437 Soe axudar á xente

438 Pensaba que íballe dar traballo no taller

439 Ao primeiro momento, dudouno

CONDICIÓNS DO TRABALLO

BAC: Rectificación +explicación.

ESO: Rectificación.

Valoración: Actividade para mellora de nota, segundo previsto na programación.

Data entrega: 24 horas despois da publicación neste blog. Non se contan festivos.

Imaxe: fotosdehumor.com

Ningún comentario: