8.3.09

O único que queda é o amor. Cuestionario

Para o club de lectura de:
Agustín Fernández Paz, O único que queda é o amor, Vigo, Xerais, 2007.

CUESTIONARIO

 1. Á luz da lectura, comenta esta frase: "Todos os paraísos teñen data de caducidade, aínda que eu daquela non o soubese" (p. 139).
 2. Céntrate no conto "Despois de tantos anos" e comenta os cambios de comportamento que se foron operando dunha xeración a outra.
 3. Comenta: "A memoria é traidora, vai e vén polos camiños que quere e xoga con nós sen que poidamos evitalo. Pero a imaxinación é máis fiel, podemos mandar nela ao noso antollo" (p. 161).
 4. A ilusión como recurso literario e como recurso vital. (Para empezar, podes ver os relatos "Un río de palabras" e "Unha foto na rúa").
 5. Comenta a presenza da morte na obra. (Repara especialmente no relato "Despois de tanto tempo", p. 145, e confróntao con outros relatos que tratan o tema.)
 6. Fai o mesmo co mundo de ultratumba. (Repara: "Esta estraña lucidez", "Unha historia de fantasmas"...)
 7. Despois de ler a obra, ¿podemos describir o que chamamos amor?
 8. Á luz da lectura da obra, comenta a cita de Orhan Pamuk que a encabeza.
 9. Repara na explicación final do autor ("De amores e de libros") e explica por que razóns os libros poden ser obxecto do noso amor.
 10. En todos os contos se establece unha relación directa entre o sentimento amoroso e a palabra. Comenta este aspecto.
 11. Cita e comenta o sentimento da terra ou dos lugares nativos que se manifesta nos personaxes dalgúns contos. (Por exemplo, "Amor de agosto", "Ríos de memoria" ou "Meditación ante o álbum de fotos familiar").
 12. Na presentación editorial dise que "hai unha trama de fíos invisibles que une as vidas dos personaxes deste libro". ¿Cales poden ser os fíos desa trama?
 13. Relaciona e comenta brevemente aqueles relatos en que os protagonistas ven dirixida a súa vida polas fortes presións familiares. (Repara, p. ex., en "Un radiante silencio", "Amor de agosto"...)
 14. Os libros e os estados de ánimo dos personaxes. Repara, por exemplo, en "Un radiante silencio", p. 18. Cita máis casos.
 15. Comenta a presenza na obra do sentimento de frustración.
 16. Repara no conto "Un amor de agosto" e describe a vida nunha vila rural na época do "desarrollismo": contacto co mundo, relacións sociais, sistema de ensino, economía familiar, usos e costumes...
 17. Analiza o papel da memoria na obra, especialmente dende a óptica dos protagonistas. ¿Pódese dicir se a soleira dos relatos está na lembranza? (Cfr.: pp. 145-146 como punto de partida.)
 18. Escolle dous ou tres contos, os que che parezan máis axeitados, e analiza neles a grandeza e a miseria das relacións de parella.
 19. Comenta a percepción subxectiva do espazo. (Podes empezar por "Meditación ante o álbum de fotos familiar", nomeadamente polo que di na páxina 136.)
 20. Na obra son tan numerosas as citas bibliográficas coma escasas as referencias á música e ó cine. Así e todo, estas últimas tamén son significativas. Comenta este aspecto, reparando especialmente no relato "Despois de tantos anos".
 21. Se considerases esta obra como un manual de educación sentimental, ¿que ensinanzas tirarías del?
 22. Repara nas ilustracións de Pablo Auladell e dá a túa explicación sobre a presenza de anxos con ás cativas.
Imaxes de filix.org e Pablo Auladell.

Ningún comentario: