11.10.09

Noticias de literatura-67

Pasamento do escritor Daniel Cortezón:

Nado en 1927 en Ribadeo (Lugo), Daniel Cortezón foi de formación totalmente autodidacta e pertencía á chamada primeira xeración dos dramaturgos de posguerra. Entre a súa produción literaria inclúense tamén diversas obras de narrativa, ensaio, artigos e mesmo algunhas traducións.

Entre as obras teatrais de Cortezón destacan Xelmírez ou a gloria de Compostela, A diáspora, sobre a emigración, ou as históricas Crónica do rei don Pedro e Crónica de Enrique IV. Así mesmo, realizou novelas como A vila sulagada, coa cal gañou o recoñecido premio Blanco Amor. (Xornal de Galicia, 6-10-09).

El País recolle a noticia do seu pasamento: "Nacido en 1927 en Ribadeo, la obra de Cortezón alcanzó cierta notoriedad cuando Ramón Piñeiro le colocó un prólogo en As covas do Rei Cintolo (1955) y la expuso como vía válida para la narrativa de posguerra".

No Galicia Hoxe resaltan:

En ensaio, foi autor de obras como Castelao ou a paixón de Galiza e Dionisio Gamallo Fierros, Varón de Porcillán, ademais de numerosos artigos en revistas como Estudios. Tamén publicou estudos de crítica literaria como Da mística e mítica caballeresca en don Ramón Cabanillas e impartiu conferencias como A fundación do teatro nas linguas minoritarias.

El Progreso recolle un gran abano de testumuñas que nos achegan a figura de Daniel Cortezón.

Reedición de Corazón entre desertos (Tucho Calvo). Entrevista co escritor en Galicia Hoxe.

María Reimóndez: crónica de V. Oliveira no Galicia Hoxe por mor da publicación de Pirata.

Luis Lamela publica Escapado. Do monte do Pindo ao exilio pasando pola illa de San Simón:
"O que fixen foi contar un conto sen distorsionar a historia. Os nomes e os feitos son reais. O protagonista, Teófilo Caamaño, coñeceuno Amancio Prada en Segovia. Era un galego que lle ensinou moitas das cancións que el cantou. Non todo o que conto na novela lle pasou a el, pero si aos seus compañeiros" (Galicia Hoxe, 10-10-09).
Camilo Franco cóntanos do debate de Agustín Fernández Paz E Inma López Silva sobre a nosa literatura "connotada": a distancia xeracional fainos ver a distinta percepción do problema da lingua.

Parabéns para Herta Müller.

Imaxes: Daniel Cortezón (foto de Martín García en El Progreso); Luís Lamela (Galicia Hoxe); Herta Müller (La Voz de Galicia).

Ningún comentario: