1.6.09

Agustín Fernández Paz. O único que queda é o amor. Cuestionario-2

Para o club de lectura de O único que queda é o amor, de Agustín Fernández Paz.
CUESTIONARIO para alumnado de ESO.

CUESTIONARIO-2

Para o club de lectura de ESO


 1. O autor faille dicir a un personaxe: "Todos os paraísos teñen data de caducidade" (p. 139). ¿Que quere dicir con esta frase? ¿Pódese aplicar de forma xeral a toda a obra?
 2. A protagonista de "Despois de tantos anos" está namorada dun mozo, pero casou con outro. ¿Por que? ¿Cales foron os condicionamentos sociais que decidiron por ela?
 3. Na obra hai protagonistas que viven momentos de ilusión. Cita polo menos dous exemplos de personaxes que viven ilusionados e explica o porqué da súa ilusión.
 4. A morte está presente na obra. Xustifica con exemplos esta afirmación.
 5. ¿Que relatos están contados por un narrador morto? ¿Que características teñen estes narradores?
 6. Baseándote na túa lectura da obra, ¿como definirías o amor?
 7. Xustifica por que a obra pode ser considerada unha homenaxe á lectura.
 8. Algúns dos personaxes dos relatos senten un especial agarimo por lugares concretos. Escolle un par de exemplos que xustifiquen esta afirmación.
 9. Na presentación editorial dise que "hai unha trama de fíos invisibles que une as vidas dos personaxes deste libro". ¿Cales poden ser os fíos desa trama?
 10. Nos relatos de O único que queda... atopamos seres frustrados. Cita algúns exemplos e explica a súa frustración.
 11. Repara no conto "Amor de agosto" e describe a vida nunha vila rural na época do "desarrollismo": costumes, divertimentos, ensino, relacións sociais, forma de gañar a vida...
 12. Escolle un par de relatos que che parezan acaídos para ilustrar a grandeza e a miseria das relacións de parella.
 13. No relato "Despois de tantos anos" a protagonista recorda un libro, unha película e unha canción. ¿Cales? ¿Que significan para ela?
 14. Da lectura de O único que queda..., ¿que leccións consideras que poden resultar útiles para a vida?
 15. Repara nas ilustracións de Pablo Auladell e dá a túa explicación sobre a presenza de anxos de ás cativas.

Imaxe no blog Literatura infantil y juvenil.

Ningún comentario: