22.3.08

O neno do pixama a raias. Cuestionario

Para o club de lectores d' O neno do pixama a raias.
Deixo esta ringleira de preguntas co aviso de que vai ser revisada.

LECTURA: John Boyne,
O neno do pixama a raias, Pontevedra, Faktoría K, 2007.


CUESTIONARIO

 1. E educación dos nenos no seo da familia. (Repárese especialmente nas páxinas 16, 58, 110, 111.)
 2. Comenta e valora esta expresión que aparece varias veces na novela: "Zona-prohibida-en-todo-momento-e-sen-excepción".
 3. Comenta o xogo que dá a coincidencia de datas de nacemento dos nenos (p. 121).
 4. Na novela poden establecerse dúas partes. ¿Que feito establecería a divisoria? (Cfr. cap. 10).
 5. "Estás do lado equivocado do aramado" (p. 120). Comenta o valor desta expresión dita polo neno do pixama.
 6. Describe as relacións de Bruno coa súa irmá.
 7. O recurso ó amigo imaxinario.
 8. "Estamos aquí para corrixir a historia". ¿Que personaxe pronuncia esta afirmación? Comenta o significado da mesma.
 9. Gretel e a autoidentificación, é dicir, nós e os outros. (Véxanse pp. 161-162.)
 10. O traballo como "misión" (p. 166).
 11. O simbolismo do aramado.
 12. ¿Cal puido ser o final do pai de Bruno?
 13. Comenta o significado que poden ter na novela as bonecas de Gretel.
 14. A amizade segundo Bruno.
 15. O neno deforma certos nomes como Fura e Ouvichs. ¿Realmente é incapaz de aprendelos ben? Comenta este extremo.
 16. O comandante nazi recibe de rebote a súa propia menciña. Comenta dende a óptica de lector esta técnica de efecto de espello.
 17. ¿Agacha a novela algunha mensaxe? (Na edición orixinal figura a indicación "unha fábula".)
 18. ¿Como se xustifica na novela a superioridade dunha raza sobre doutra?
 19. A Avoa, ¿un personaxe disidente?
 20. Baseándote nas insinuacións da novela, comenta as distintas saídas que se lles ofrecían ás xentes que non comungaban co réxime.
 21. O valor das materias de estudo segundo herr Liszt?
 22. Explica o punto de vista adoptado por Boyne para contarnos a historia.
 23. Flávio Paranhos comenta no seu blog: "John Boyne escolheu mal a idade do protagonista, ou as crianças alemãs eram imbecis no período da Segunda Guerra?". Advirte Paranhos que Boyne é irlandés.
 24. A técnica adoptada por Boyne esixe un alto grao de "confabulación" co lector. ¿Estás de acordo? (Non esquezas xustificar a resposta.)
 25. ¿Serías quen de resumir en poucas palabras a esencia da traxedia que se nos conta n' O neno do pixama a raias?
 26. Comenta o valor literario do destino final dos nenos.
 27. ¿Reparaches nas dúas fiestras ás que asoma Bruno para contemplar o mundo? Comenta este aspecto.
 28. Shmuel pasa fame. Bruno tamén. Mais, ¿de que ten fame Bruno?
 29. Bruno diríxese ós pais como Padre e Madre. Comenta este tratamento. Compárao co que emprega Shmuel. (Por certo, ¿este rapaz fala dos dous?)

(Capa do libro tirada da páxina da editorial.)

1 comentario:

Ernesto Schutz dixo...

nossa muitas perguntas.