21.9.16

Miguel Anxo Murado. Libro de horas

Imaxe:
 Libro de horas. Editorial Galaxia
Comecemos polo remate. A “Nota do autor” sintetízanos as características da obra que acabamos gratamente de ler. De tales características salientamos:
  1. O marco cronolóxico. O libro escolma textos publicados en La Voz de Galicia entre 2014 e 2015. O título do libro pon en relevo a importancia da cronoloxía nesta colectánea de pezas literarias.
  2. A evidente intención estética dos textos: estamos ante exemplos de columna literaria.
  3. A intención de ir máis alá dos límites do artigo de opinión.
  4. O desexo --logrado-- de dar unha visión máis complexa de noticias constatables.
A cronoloxía manda, pero a reflexión sobre os feitos narrados, próximos ou recuados, tórnaos intemporais e amortécelles a fría obxectividade da noticia allea ao lector para convertelos en feitos que nos afectaron ou van afectar en canto seres sociais. Asuntos como as guerras, frías ou quentes, a represión dos estados sobres os cidadáns, os dereitos humanos, a carreira de armamentos… enfócanse dende outra perspectiva ao seren relacionados con outros acontecementos similares.
A reflexión sobre a noticia convértea tamén en universal. O feito obxecto de reflexión pode ser novo e ter data concreta, pero as ideas ou actitudes que o provocaron vense repetidas ao longo da historia da humanidade, como o demostra a relación con feitos semellantes acontecidos noutras épocas. As reflexións sobre as noticias escolleitas por Miguel Anxo Murado fanlle sentir ao lector un mundo máis achegado e familiar.
Cómpre salientar a homenaxe que nestas crónicas se fai a un amplo elenco de obras --literarias ou non-- que se converteron en fitos da bibliografía da humanidade: Cervantes, Rosalía, Rulfo, Lowry, Bellamy…, sen esquecer as populares novelas de vaqueiros que serviron de lecer especialmente nunha triste etapa da nosa historia.

Falan da obra

Miguel Anxo Murado, Libro de horas. Vigo, Galaxia, 2016.

Ningún comentario: