4.9.16

Lourenço, xograr (de Manuel Portas). Test de léxico

Lourenço, xograr (de Manuel Portas). Test de léxico

Lourenço, xograr. Test de léxico
Actividade para club de lectura da novela de Manuel Portas. A execución non levará máis alá de tres ou catro minutos.

Ningún comentario: