17.9.11

Irmán do vento (de Manuel Lourenzo González). Cuestionario

CUESTIONARIO para o club de lectura de Irmán do vento:
 1. Cando o doutor Meira o coñece, o protagonista ten catro anos, pero presenta unhas características especiais. ¿Cales?
 2. ¿Que opinión ten da guerra o arqueólogo? ¿A que guerra ou guerras se refire?
 3. ¿Cal é o propósito da novela, segundo o arqueólogo?
 4. Segundo a novela, ¿que trazos caracterizan a cultura árabe? 
 5. Explica o marco temporal da novela.
 6. Conta algúns detalles que amosen a organización xerárquica da familia.
 7. ¿Que virtude social é a que máis se valora? ¿Por que?
 8. Comenta estas palabras do doutor Meira: “Viaxamos moito, pero non imos a ningures” (p. 55).
 9. A igualdade home-muller na novela.
 10. Describe o papel das mulleres na tribo dos koblai. ¿Hai algún personaxe que mantén unha actitude contraria á descrita?
 11. ¿A quen beneficia a guerra?
 12. Na aldea tamén hai personaxes aproveitados. ¿Quen son? ¿Como actúan?
 13. O sentimento do medo. Tratamento que se lle dá na novela. (Véxanse pp. 66, 78-79; 85, 87.)
 14. Os soños e as ilusións do protagonista.
 15. O neno pregunta: “¿Debemos sentirnos orgullosos dos nosos devanceiros?” (p. 84). ¿Por que fai esa pregunta? ¿Que resposta lle deron? ¿Cal lle darías ti?
 16. O ensino na tribo dos koblai.
 17. Segundo o protagonista narrador, ¿cal é o libro de relatos máis lido en Occidente? ¿Que significa tal libro?
 18. Comenta estoutra afirmación do narrador: “O diñeiro non é útil cando do que se trata é do amor e da vida” (p. 189).
 19. Compara a maioría de idade entre os koblai e os occidentais. Xustifica a túa opinión.
 20. Analiza o valor do “conto” dentro do relato “obxectivo”.
 21. Establece a comparanza entre o relato principal e o conto inventado por Khaled.
 22. Al-Galego cóntalle ao protagonista unha mentira. ¿Cal é? ¿Para que lle serve? ¿Por que a mantén?
 23. Describe brevemente a estrutura desta novela.
 24. Segundo Khaled, ¿ten algunha función o mundo da imaxinación?; ¿serve para algo?
M. Lourenzo González, Irmán do vento. Vigo, Xerais, 2003 (7ª edición 2008).

Etiquetas: , , , ,

Ningún comentario: