28.12.08

Domingo Villar. Ollos de auga. Cuestionario.

Para o club de LECTURA: Domingo Villar, Ollos de auga.

CUESTIONARIO

 1. ¿Cal é o papel da música na novela? (Cfr. pp. 9, 11, 43, 104, 106, 111, 241.)
 2. O personaxe Leo Caldas compaxina actividades. ¿Cales son? ¿É o típico neste tipo de personaxe de novela policial?
 3. O tópico e o orixinal no personaxe do axudante Estévez.
 4. A novela (policial) e o percorrido turístico.
 5. Actitudes ante a presenza da morte. (Cfr. especialmente pp. 31-2.)
 6. Comenta no contexto (p. 35) esta referencia a Albert Camus: "O ser humano nace, morre e non é feliz".
 7. O carácter dos galegos segundo o axente Estévez.
 8. As viúvas brancas (p. 96).
 9. O pai de Leo Caldas reflexiona sobre o vello tópico da vida no campo / cidade. ¿Cales son as súas conclusións? ¿Hai na novela outros personaxes que pensen parecido? (Cfr. pp. 155-162.)
 10. Comenta as caractrerísticas da novela policial presentes nesta obra. A saber: a) O heroe; b) A intriga principal. ¿Atopas intrigas secundarias?; c) Os cadáveres; d) O asasino; e) As pistas; f) A solución do misterio.
 11. Seguramente coñeces personaxes de novela policial de sona universal. ¿A quen se che parece Leo Caldas?
 12. ¿Cualificarías esta novela como literatura de masas?
 13. Carraxe e vinganza son trazos da literatura policial. ¿Atópanse nesta novela? (Cfr. p. 203; contrástese coa resolución do caso.)
 14. Comenta a actitude do protagonista co seu traballo.
 15. Analiza o papel das mulleres en Ollos de auga.
 16. Comenta o xogo transgresión /respecto das regras que se observa nesta novela. (Podes comparalo con outras obras que coñezas.)
 17. No cuarto de Reigosa colgaba unha lámina de Edward Hopper (p. 35), pintor americano centrado no tema da soidade. ¿Podes ver este aspecto na novela?
Imaxes: Editorial Galaxia (capa da novela) e AllPosters.es ("Cuarto de hotel", Edward Hopper).

Ningún comentario: