14.8.08

Gallegos ladrones

Aínda non hai moito asistimos a unha acesa polémica sobre certas acepcións de "gallego" publicadas no DRAE. Hoxe non deixa de chamar a atención -polo menos a este lector- o título dunha noticia económica:

Un piloto argentino califica al grupo Marsans de «gallegos ladrones»

As explicacións desta preciosa expresión comezan na propia noticia, redactada por Agustín Bottinelli:
"Ante el estupor de algunos diputados Biró rectificó su lenguaje, aunque dejó en claro cuál es el sentimiento de los trabajadores ante la situación".
Aínda podemos dar máis explicacións aclaratorias. Por exemplo:
a) Que "estos gallegos" non son os de Galicia, fogar de Breogán. Como é ben sabido en Argentina chaman "gallegos" a los españoles todos. Así que escusamos ser tan susceptibles.
b) Que a expresión "gallegos + ladrones" non se trata dunha suma de insultos; ou mellor dito, non son dous epítetos, senón que se trata dun xentilicio acompañado dun adxectivo especificativo. O representante dos aviadores só se queixa dos "ladrones"; o resto dos "gallegos" son xente honrada, e a asociación das dúas palabras citadas non lles afecta para nada.
c) ¿Que terán que ver os de Marsans cos gallegos? Se cadra ó mellor nin son do país. Non vén a conto pórse tan "picajosillos".

Lembro que para un alumno mexicano a palabra "gallego" tampouco lle espertaba devoción. Se a memoria non me falla, este territorio non figuraba na recolleita das acepcións aldraxantes do DRAE.
Mais deixémonos de laricadas. Pablo Biró, vicepresidente da Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, debe de ser bastante "gallego", porque tamén busca culpables na horta do veciño. E ademais da parte que lle toca, "gallegos" coma os que el censura tenos a eito nas elites do seu propio país e dende o primeiro minuto da independencia.
Dende o punto de vista da corrección política, esta leria ten dúas solucións:
1. Eliminar a palabra "gallego" do dicionario. (O inconveniente desta solución é que sempre hai xente que fala sen consultar tal ferramenta.)
2. Facer unha limpeza étnica. Pero esta solución é absolutamente desaconsellable. Tense probado en moitos países, e en todos eles foi un asco.

Imaxe de Hay de decirlo.

Ningún comentario: