27.7.16

Lourenço, xograr (de Manuel Portas). Cuestionario.

Imaxe: Premios García Barros
Cuestionario para o faladoiro do club de lectura de Lourenço, xograr, de Manuel Portas.

 1. Na novela descríbese a sociedade estamental do século XIII. Comentade as características fundamentais desta sociedade.
 2. Ao xograr Lourenço un dos tópicos da poesía do seu mestre parécelle unha parvada. ¿A que tópico se refire? ¿Por que o considera unha parvada?
 3.  Dona Maior (pp. 105-6) fala co mozo Lourenço e dálle uns consellos que se resumen na palabra mesura. Concretade un pouco máis tales consellos.
 4. Describide a relación entre Joam García de Guilhade e o xograr Lourenço. 
 5. En Compostela, Joam García de Guilhade sofren o acoso dun embaucador. ¿Que lles ofrece? ¿Hai algún dato histórico que lle permita ao autor desenvolver esta escena humorística? ¿Como remata o lance? [Pp. 113-5]. 
 6. O trobador recrimínalle a Lourenço o desexo de aprender a compoñer poemas e explícalle os distintos oficios e papeis relacionados coa poesía e a súa interpretación. Comentade e sinalade personaxes e funcións (p. 146).
 7. ¿Que opinión ten Lourenço da guerra?
 8. ¿Que motivos teñen os insurxentes para depoñer a Sancho o Capelo? Podedes botar un ollo á páxina 166.
 9. ¿Por que razóns chama Lourenço "tropa do carallo" as asediantes de Porto?
 10. despois da batalla de Gaia, ¿que cambios produce no carácter de Loureo o sentimento de vencido?
 11. A entrega dos castelos ao Boloñés é un tema tratado na lírica medieval. Poñede en común a información que teñades sobre este asunto.
 12. Debatede sobre os desaxustes que Joam García de Guilhade atopa entre a teoría do fin'amors e a súa experiencia persoal.
 13.  ¿Que condicións se teñen que dar para que a mediados do século XIII unha muller como a Balteira se considere libre? Contrastádeo co que conta Branca de Guilhade.
 14. Comentade as reflexións que o rei Afonso X vai vertendo sobre a política peninsular e europea.
 15. A novela ten dúas partes. Na primeira hai unha soa voz narradora, pero a segunda é polifónica. Comentade este aspecto.
 16. Un dos temas da literatura escarniña é o da fame. ¿Como se trata o tema na novela?
 17. Da lectura da novela pode sacarse unha idea do matrimonio na etapa histórica que recrea. Poñede en común a vosa análise.
 18. Apoiándovos na novela e na historia que recrea, ¿que podedes dicir do poder do Papa na época? 

OUTRAS ACTIVIDADES

Ningún comentario: