26.3.12

Antonio Tabucchi


A. Tabucchi visto por Fabio Sironi/Corriere della Sera.
Lemos nos xornais* a noticia do pasamento de Antonio Tabucchi, o escritor máis portugués de todos os italianos.Na nosa lingua podemos gozar da lectura, polo menos, de Afirma Pereira (Galaxia 1999) e Tristano morre (Galaxia 2004).Fóisenos o home, pero quédanos a súa obra. Obra da que saltan á vista dous trazos identitarios: o carácter testemuñal e a defensa da liberdade considerada como aire necesario para a vida persoal plena e para a saúde social.
Descanse en paz, Antonio Tabucchi.

*La Voz de Galicia.
O Público.
La Repubblica.
Corriere della sera.
A noticia na prensa estranxeira.

Ningún comentario: