15.1.12

Noticias de literatura-117. Xaneiro 2012

Imaxe: laopiniocoruña.es
Dos de los escritores gallegos más exitosos, Domingo Villar y Manuel Rivas, deleitarán a los lectores con nuevas obras. (...) Este 2012, el Día das Letras Galegas está dedicado al jurista, político galleguista, empresario y también ensayista y poeta Valentín Paz Andrade (Pontevedra, 1898-Vigo, 1987). Su obra será reeditada por varias instituciones y editoriales, entre las que destacan la Poesía galega completa, que editará Xerais en su colección de Clásicos, y la primera biografía para niños, escrita por Charo Portela, Valentín Paz Andrade. Biografía e antoloxía, también de Xerais. Por su parte, Xan Carballa prepara una biografía del autor que editará Galaxia y una antología de su obra (laopinioncoruña.es, 02-01-2012).
Federico Mayor Zaragoza, Delito de silencio (Trifolium):
Mediante esta publicación coas súas reflexións recentes, Federico Mayor Zaragoza (Director Xeral da UNESCO entre 1987 e 1999) exhórtanos a implicarnos, reconstituírnos democraticamente e converternos de súbditos a cidadáns plenos; de silenciosos a participativos; de espectadores a actores. O que hoxe acontence nos países árabes demóstranos que o futuro non está escrito e que a libre circulación de información xogará un papel determinante (blog da editorial).
Imaxe: blog Editorial Trifolium
Robert L. Stevenson, Apoloxía dos ociosos:
Lembremos, con Pavese, que a cultura occidental no tempo de Stevenson (fins do século XIX e principios do XX) atravesou unha crise de desgusto polo ambiente imperante, o que provocou a busca dun paraíso e dunha xustificación. Unha maneira tan boa coma calquera outra de polemizar —de vivir— coa propia sociedade (blog da editorial Trifolium).
Pepe Carballude e Andrés García Vilariño, reedición de Un deus desaparecido:
A presentación do volume (e o tipo de ilustracións con trazos rectos, angulosos, xaponizantes) tende a elevar a franxa de idade á que este vai dirixido. Semella orientarse preferentemente a un público máis próximo da mocidade que da infancia. Pérdese en parte a comicidade e a tenrura da primeira edición, potenciándose o carácter policial da historia. Os debuxos de Beatriz García Trillo están a medio camiño entre o realismo e a caricatura abstracta (El Correo Gallego, 03-01-2012).
Foto: Mosteiro /La Voz de Galicia
Celso Emilio Ferreiro, centenario:


Fanco Grande.
Foto: M. Moralejo/La Voz de Galicia.
Xosé Luís Franco Grande, homenaxeado na súa vila.
Artigo de Fermín Bouza en El País (04-01-2012): “Un liberal en el mejor sentido”.
Artigo sobre Franco Grande no Galicia Hoxe (14-01-2012):
Sempre directo nas súas opinións, sen casar con ninguén, Franco Grande non ve por ningures que as cousas vaian a mellor no territorio da creación literaria e tampouco se mostra optimista sobre o futuro do galeguismo e mesmo do peso de Galicia, moi por detrás de Cataluña e de Euskadi: "Creo que van por camiños distintos as reivindicacións intelectuais e a política, enormemente atrasada en Galicia. Mentres non cambiemos os políticos do país, o país non vai cambiar moito. Estamos en mans de xente totalmente inútil".
Entrevista de B. R. Sotelino con Franco Grande: “Alégrame ter sido un elemento de concordia” (La Voz de Galicia, 14-01-2012).
Sara Alonso, “Mar de palabras para Franco Grande”, El País, 15-01-2012.
Franco Grande, “Sen palabra, non hai mundo”; artigo de Eva González no Faro de Vigo, 15-01-2012.
Mónica Torres, “Tomiño rende homenaxe a Franco Grande”, La Voz de Galicia, 15-01-2012.
Isaac Díaz Pardo.
Foto: Iria Martínez/Galicia Hoxe.
Isaac Díaz Pardo, descanse en paz:
Xavier Alcalá publica a versión castelá de Fábula. Entrevista con Xesús Fraga en La Voz de Galicia (09-01-2012):
Fábula foi editada en galego seis veces, antes de aparecer en castelán. Eu sempre releo e retoco as miñas vaidades. Por tanto, nun caso de long-seller coma o desta novela, non dou esquecido o texto. Está claro que hai unha evolución nas miñas teimas: pasei da «collage» que se nota en Fábula, Nos pagos de Huinca Loo e Tertúlia (nesta, moitísimo) á linealidade da triloxía Evanxélica memoria, ou na da miña próxima novela, Verde oliva. Antes confiaba na «intelixencia do lector». Agora teimo con ser lineal e explícito: deben ser os anos de docencia na universidade...
Fernández Paz, incorporado á Biblioteca Virtual Cervantes:
Dirixido por Branca-Ana Roig Rechou e María Isabel Soto López --da Universidade de Santiago de Compostela--, o portal que a Biblioteca Virtual dedica a Fernández Paz recolle fragmentos das súas obras máis importantes, algúns estudos sobre a súa obra e un completo álbum gráfico (Galicia Hoxe, 11-02-2012).
Estevo Creus.
Imaxe: Xoanxo Cespón/El País.
Estevo Creus presenta balea2 (Positivas):
Los poemas, breves e "ideológicamente irónicos", son juegos lingüísticos para adultos -a veces una critica de la ciencia o de cualquier disciplina que aspire a fijar la realidad-, pero entre lo que se nombra también hay vacas, gallinas, excrementos o plastilina, entre otras voces todavía fáciles de encarnar para los niños dezanos: 15 de los poemas se construyeron a partir de los dibujos de ballenas que hicieron los críos (El País, 14-01-2012).

Ningún comentario: