18.8.10

Manuel Lourenzo. Flores de Dunsinane

Na cámara real do castelo de Dunsinane agoniza o vello rei Fleance. Na agonía aparécenselle os fantasmas dos Macbeth, que reviven o seu reinado sanguento e tiránico.
Fleance é fillo de Banquo, compañeiro de armas de Macbeth. No proceso de usurpación do reino, Banquo correu a mesma sorte dos amigos, compañeiros e posibles rivais de Macbeth: foron asasinados, o mesmo que os seus fillos. Pero Fleance salvouse porque fuxiu a tempo (advertido por seu pai, segundo os Macbeth; por decisión propia cando descubriu que  Banquo pretendía facer o mesmo cos Macbeth, segundo confesión do propio personaxe). Pasado un tempo, Fleance retorna e faise coa confianza dos Macbeth, ós que despraza do poder.
Consumada a vinganza, o reino inicia un período de paz. Así o recoñecen os espíritos dos Macbeth. Estes fantasmas non parecen atormentar gran cousa ó vello Fleance. Máis ben é a parella de tiranos a que vén á presenza do rei moribundo para facerlle ver que seguen coa conciencia torturada dos usurpadores que sofren o acoso das súas vítimas. Segundo Lady Macbeth, “a conciencia precisa de repouso” (p. 21); o espectador queda coa sensación de que serán os espíritos dos Macbeth os que non atoparán acougo nin despois da morte dos que o botou do poder.
Na peza represéntase a loita sensatez/cobiza; gaña a segunda, representada por Lady Macbeth: “Eu estou no meu xuízo! Eu vou colaborar contigo para edificarmos un reinado indestrutíbel! Fagamos xuntos o Novo Estado, Macbeth! Co teu prestixio e a miña axuda poderemos construír a eternidade!” (p. 39).

Falan da obra:
 1. Xerais.es: presentación editorial.
 2. Biblioteca Sarmiento, do IES de Curtis: referencia da obra e do premio.
 3. La Región (19-10-2009): dá noticia do palmarés do autor.
 4. Laopiniocoruña.es: noticia do galardón.
 5. La Voz de Galicia.
 6. Galiciaé: recolle as opinións do xurado e do autor.
 7. Xornal de Galicia: noticia da varios premios teatrais.
 8. La Voz de Galicia: recolle opinión do autor sobre esta obra.
 9. Búsola, revista: nova do evento.
 10. Centro Dramático Galego: nova da entrega do premio.
 11. Praza das Letras: noticia do galardón e breve currículo de Manuel Lourenzo.
 12. Galicia Hoxe: entrevista con Manuel Lourenzo na que se fala da xénese da obra e doutras cuestións relativas ó teatro.
 13. A Nosa Terra: noticia da entrega de premios teatrais e outras novas relativas ás artes escénicas.
 14. Laopinioncoruña: entrevista con Manuel Lourenzo na que se fala desta peza e das relacións do teatro co poder.MANUEL LOURENZO, Flores de Dunsinane, Compostela, AGADIC/Xerais, 2010. Premio Álvaro Cunqueiro.

Ningún comentario: