14.10.08

LINGUA ESGALLADA-42

LINGUA ESGALLADA-42

Velaquí algunhas expresións recollidas das
exposicións orais. Contémplaas dende a óptica do rexistro estándar e indica a
solución que creas máis idónea. E para pórlle o ramo á obra, comenta as razóns
da rectificación.

420 Está enterrado no pobo

421 Un día coñoce a unha muller

422 Para que a súa alma reencárnase nun lagarto

423 Había que quemalos

424 Deberían quemar a tódolos caciques

425 Cando a xente ríese non ten que ver con...

426 Refléxase no libro

427 Intentando olvidar os seus problemas

428 Basados na súa vida

429 Esa casa era un pouco estranaCONDICIÓNS DO TRABALLO

BAC: Rectificación + explicación.

ESO: Rectificación.

Valoración: Actividade para mellora de nota, segundo previsto na programación.

Data entrega: 24 horas despois da publicación neste blog. Non se contan festivos.

Imaxe de Tête à modeler.

Ningún comentario: