1.5.07

Mentres a herba medra


Mentres a herba medra é o título da novela coa que Xesús Rábade Paredes gañou o Blanco Amor deste ano. Sobre o evento destacamos dúas noticias. A publicada no Galicia Hoxe céntrase na novela, mais tamén anuncia proxectos futuros. En La Voz de Galicia aparece unha entrevista co escritor, na que fai un pequeno repaso á súa obra anterior e bota unha ollada esperanzada ás novas xeracións.

(Imaxe de Galicia Hoxe, 1-5-07)

Ningún comentario: