6.4.15

María Xosé Queizán, 'Amor de tango'. Cuestionario

Imaxe: Edicións Xerais
Cuestionario para o debate do grupo de lectura da novela Amor de tango, de María Xosé Queizán.

CUESTIONARIO

 1. ¿Que significou para Margot e as mulleres do seu tempo o “alzamento nacional”?
 2. ¿Cal é a opinión máis estendida na época sobre os matrimonios morganáticos?
 3. A muller e os estudos universitarios segundo a novela.
 4. As clases sociais reflectidas na novela.
 5. Segundo a novela, ¿como é a sociedade viguesa de principios do século XX?
 6. Comentade as condicións de traballo na industria da salga.
 7. Enumerade e comentade as profesións das mulleres do común.
 8. Na novela cítase a miúdo a doutora Olimpia Valencia. Procurade información sobre ela e comentádea.
 9. Dade a vosa opinión sobre os convencionalismos dos que se fala na novela. Para empezar, reparade nas pp. 53-4.
 10. As visións da emigración na novela. Reparade especialmente na óptica da avoa de Chelo e da do Gaucho.
 11. ¿Como se resolve na novela o asunto da educación sentimental?
 12. ¿Que representa o Gaucho para a protagonista e para o resto da familia?
 13. Dade unha explicación para o título da novela.
 14. ¿Como se describe na novela a evolución de Margarita a Margot?
 15. O deporte: tratamento que se lle dá na novela.
 16. Ocio e cultura no Vigo de Amor de tango.
 17. Aspectos ideolóxicos e sociais máis salientables que aparecen na novela.
 18. Analizade as figuras materna e paterna  na novela. Tomade como base os pais da protagonista.
 19. Comentade a visión da Igrexa que se nos dá na novela.
 20. Mentres agarda que a maten, Alma lembra as palabras do “destemido revolucionario” ruso Bakounine (p. 141). Procurade información sobre este personaxe e debatede sobre a imaxe que se dá del na novela.
 21. Margot considérase unha “muller truncada” (p. 145). Xustificade esta afirmación.
 22. Analizade a implicación da autora na obra.
 23. Debatede sobre o sentido da liberdade da protagonista.
 24. Establecede o marco cronolóxico no que se desenvolve o argumento da novela. Xustificádeo cos feitos históricos máis salientables ou significativos.

Ningún comentario: