25.4.15

Domingo Villar, 'A praia dos afogados'. Cuestionario

Imaxe: Editorial Galaxia
Para o club de lectura d'A praia dos afogados, de Domingo Villar.
Como vén sendo habitual, o presente cuestionario ten como obxectivo provocar o debate sobre algúns aspectos desta novela. (Tamén pode servir de base para algún tipo de exercicio académico. Hai profesores para todo).

CUESTIONARIO
 1. ¿Que utilidade poden ter os encabezamentos dos capítulos?
 2. Analizade a estrutura desta novela.
 3. Na novela, ademais da principal, aparecen outras historias que cómpre considerar. ¿Cales son? ¿Que función poden ter na construción do relato?
 4. Tanto n’ A praia dos afogados como na anterior novela Ollos de auga, o inspector Leo Caldas presenta características estrañas neste tipo de personaxe. Enumerádeas e comentádeas.
 5. Da lectura d’A praia dos afogados pode tirarse todo un manual sobre a manifestacións dos sentimentos. Para comezar, limitádevos a facer un esquema sobre este aspecto.
 6. Analizade as descricións na novela.
 7. Á parte da investigación dun asasinato, ¿que outras historias se desenvolven na novela?
 8. O tratamento do tema da morte n’A praia dos afogados.
 9. ¿Que tipo de programa de radio é o de Leo Caldas? ¿Que utilidade lle atopa?
 10. Debatede sobre o tipo e uso do humor que se fai na novela.
 11. Comentade os aspectos culinarios que se nos ofrecen na novela.
 12. Analizade os recursos que emprega o autor para crear a intriga.
 13. ¿Que se pode dicir da caracterización lingüística dos personaxes?
 14. ¿Que características presenta o método de investigación de Leo Caldas?
 15. Hai personaxes que teñen unha forma especial de ver a vida. Citade e comentade algún caso.
 16. Tamén hai personaxes que teñen predisposición a amargar a vida propia ou allea. Comentade algún caso.
 17. Nas reflexións e diálogos dos personaxes afloran problemas da sociedade e do mundo. Citade os principais e comentade o enfoque que se lles dá.
 18. Despois da lectura d’A praia, ¿poderiades dicir algo sobre a pervivencia das supersticións?
 19. Analizade como nace e medra a historia misteriosa do capitán Sousa.
 20. As referencias á musica que se atopan na novela, ¿teñen algunha función?
 21. O pai de Leo Caldas é un vello que sentencioso que se expresa de forma profunda e concisa. Comentade o sentido de “Non se madura, Leo. Só se envellece” (cap. Cambiar).
 22. Leo Caldas e Estévez son personaxes contrapostos. Este vía a franqueza extrema como virtude; aquel, como unha máscara para ocultar a crueldade (cap. “Cabo”). Debatede este aspecto.

Ningún comentario: