14.12.14

Fernando Díaz-Castroverde. Microbios e outros paquidermos

Microbios e outros paquidermos é un misterioso título no que leva pensando ben tempo un

Imaxe: Editorial Galaxia
labrego emérito de Cospeito. Non sabemos se deu atopada a explicación. Para os lectores é o título que abre e pecha este conxunto de relatos (120 en total) que o autor denomina “relatos lóstrego”. Nome que achamos acaído para estas prosas brevísimas as máis das veces, que nos resultan como lostregazos dunha realidade vista dende outro ángulo diferente do habitual.
Fálasenos na presentación editorial dunha visión do mundo a través dun “labirinto de espellos”. Nese puzle atopamos de todo canto poida referirse aos humanos e as súas relacións: urbanidade, urbanismo, convivencia, relacións persoais, relacións de clases sociais, de países… Se reparamos na habitación do territorio, atopamos cidades especializadas (habitadas só por xentes de determinada profesión, con espazos prohibidos). Visto dende esta óptica deslocada, o ser humano é un becho máis ao que se lle poden aplicar produtos humanicidas, disecar en vida ou utilizar como boneco nas clases de anatomía.
En xeral, as relacións sociais preséntanse complicadas. Hai seres humanos que teñen como único acto social a despedida de morto. As variacións sobre contos clásicos espellan tamén este aspecto. O home aparece tratado como un ser máis ridículo do esperado. Nin os mitos se salvan: velaí temos a Tarzán coas lianas sabotadas polo mono ao que lle cambiou artisticamente nome e sexo.
O país aparece retratado nos aspectos máis salientables: o seu carácter de apéndice, deslocalizado e coa lingua estragada.
Moitos destes microrrelatos teñen como referencia unha noticia, unha película, un conto, un personaxe literario… Por iso piden a colaboración do lector. Avísanolo o autor na entrevista abaixo citada: é preciso “que o lector acabe de interpretalos”.
Malia o enfoque temático e os trazos de humor negro que o salpresan, o libro non aforra ironía e resulta de lectura moi gorentosa e recomendable.

Dictiografía

Ningún comentario: