9.3.14

Fina Casalderrey / Eloy Varela. Dúas letras. Cuestionario

Foto: Editorial Galaxia
Para o club de lectores e espectadores de Dúas letras.
Velaquí deixo este CUESTIONARIO co ánimo de que poida servir de punto de partida para os debates dos grupos de lectura  e visionado desta obra de Fina Casalderrey e Eloy Varela.


 1. Situade a historia no seu marco cronolóxico e comentade as características da época.
 2. Comentade o que vos resulte máis chocante na lingua das cartas, así como outros aspectos formais da literatura epistolar.
 3. Axudándovos do texto e mais da película describide as condicións das casas do rural na época en que se ambienta a historia.
 4. Facede o mesmo co vestiario dos personaxes.
 5. A veciña “soldado” dille á protagonista: “Áurea, e non fuches á misión!”. Buscade información sobre o que realmente lle estaba a dicir.
 6. Describide e comentade o estilo de vida dunha mestra (ou dun mestre) nos arredores de 1951. Podedes empezar preguntando á xente da casa.
 7. ¿De que guerra se nos fala no relato? ¿Como nos falan dela os personaxes?
 8. ¿Que papel desempeñan os calendarios no relato e na película?
 9. Das queixas de siña Áurea podemos sacar unha idea do casorio e do papel da muller nel. Comentade este aspecto.
 10. Analizade o tópico das viúvas de vivos e de mortos segundo se pode percibir no relato e mais na película.
 11. Entre o que siña Áurea dita e a mestra escribe hai evidentes diferenzas. ¿En que sentido se producen os cambios?
 12. No relato fálase do sustento diario. ¿En que consiste? ¿Con que medios se logra?
 13. Comentade os aspectos máis salientables da relación nai-fillo.
 14. ¿Podedes situar nun mapa Cedofeita e Casaldourado? ¿Trátase de lugares reais, literarios ou ambos os dous?
 15. Comentade como se trata no relato e mais na película o despoboamento do rural.
 16. O peso da historia cae sobre os ombros das mulleres. Aínda así, ¿que se pode dicir dos homes que aparecen no película e mais no relato?
 17. Coa perspectiva que dan 70 anos de distancia, comentade que permanece e que cambiou no paso da emigración á “movilidad exterior”. [Lembrade que estamos no ano 2014.]


Fina Casalderrey / Eloy Varela, Dúas letras. Vigo, Galaxia, 2012.

Ningún comentario: