16.7.12

Birgit Vanderbeke. Mexillóns para cear

Imaxe: Rinoceronte.
“Que ese serán houbese mexillóns para cear non foi nin coincidencia, un pouco raro si, pero está claro que un sinal non foi, e non como o temos dito despois daquilo, pero seguro que non foi presaxio ningún, e coincidencia tampouco” (p. 7). 
Mais en realidade foi un pouco de todo, aínda que os protagonistas da historia non o preparasen conscientemente. Os mexillóns estaban na mesa, porque esta familia celebraba os seus grandes acontecementos con este marisco que lle encantaba ó pai e mais ó fillo. Desta volta a familia agarda a chegada do pai, que posiblemente lles comunique un ascenso na empresa para a que traballa. Mais ocorre un feito insólito na vida familiar: o pai non cumpre coa súa puntualidade xermánica e non dá chegado á hora prevista. Mentres agardan (das 6 ás 10 da noite), nai e fillos van falando do ausente, e ante os ollos do lector ese competente profesional, pai e marido cabeza dunha “familia como debe ser”, vaise convertendo nun tirano, un maltratador, un ser abxecto que paga as súas frustracións coa propia familia. A conversa que manteñen no tempo de espera, mentres arrefrían os mexillóns, convértese nun xuízo ó pai sen concesións.
Foto: Brigitte Friedrich
Cando o teléfono interrompe a conversa e sobresalta os comensais, o lector sospeita que chegou o desenlace. A nai érguese para contestar, pero non  colle o aparello; bota os mexillóns no lixo e manda o fillo a tiralos fóra. Verdadeiramente pouco importa o que lle teña pasado ó pai. O que importa é a decisión que toma o grupo como desafío ó abuso de poder. Non se sabe o ocorrido, porque o que importa é a ruptura co concepto de “familia como debe ser”. Esa cea sen pai, na que o seu menú favorito acaba no lixo, foi a máis gozosa para a nai e os fillos apouvigados, porque nesa escena final indican ó lector que decidiron tomar o goberno das súas propias vidas.
O estilo co que se nos conta esta historia semella algo obsesivo, pero axeitado ó tempo de espera (catro horas). A autora emprega frases envolventes que manifestan, por un lado, a sorpresa que lles causa o feito insólito e, por outro, retoman o tema de reflexión.


Sitiografía


Birgit Vanderbeke, Mexillóns para cear. Cangas do Morrazo, Rinoceronte, 2010.

Ningún comentario: