23.11.11

Mamed Casanova. O fillo da furia. Cuestionario

Imaxe de Pasando páxinas.
Para o club de lectura de Mamed Casanova. O fillo da furia (Manolo López Poy e Miguel Fernández).

O presente cuestionario ten a intención de servir de guía de lectura e base para coloquio. (Tamén podería servir para un control da lectura, pero isto xa sería ter mala idea.)

Velaí van as cuestións:
  1. Argumento desta novela gráfica.
  2. Marco cronolóxico e feitos históricos que se citan. (Tamén se poden relacionar aqueles movementos sociais aos que o protagonista foi alleo.)
  3. Análise da figura da nai.
  4. Describe a política do casino.
  5. Análise das clases sociais que aparecen nesta novela gráfica e o ámbito en que se moven.
  6. Descrición do bandoleirismo segundo a novela.
  7. Análise do sistema penitenciario do que se "gozaba" na época.
  8. A emigración. Repárese na idea que tiña dela o protagonista.
  9. Breve análise -sempre segundo a obra- do papel da Igrexa no mundo rural.
  10. O punto de vista adoptado  para contarnos a historia.

Ningún comentario: