1.12.10

Noticias de literatura-90

Iolanda Zúñiga (Vidas post-it,  Amor Amén, Periferia) fala da vida e da literatura con Montse Dopico (Galicia Hoxe, 11-11-2010).
Dicionario de recursos humanos, editado pola Fundación Galicia Empresa e o Centro Ramón Piñeiro.
Ramón Caride Ogando fala con Manuel Vidal Villaverde da lingua e da súa obra (Galicia Hoxe, 15-11-2010):
A súa narrativa, recoñecida pola crítica e os lectores, conta con novelas tan destacadas como a triloxía De sombras e de lume, integrada por Soños eléctricos (Premio Blanco Amor, 1992), Sarou (Premio Café Dublín, 1997) e O Sangue dos camiños (Premio Risco de Literatura Fantástica, 2003); ou a histórica O frío azul (Premio Lueiro Rei, 2007). Como autor de relatos publicou, entre outros, os volumes: Dedre (2004), Boca da noite (2004), Escáner (2002), A incerteza dos paraísos (2000) ou Lumefrío (1994) .
Albino Mallo publica en Galaxia a historia do Café Derby, lugar onde paraba a elite iintelectual do país.
Xurxo Sierra, premio Repsol de Narrativa:
As historias cruzadas están contadas por Xurxo Sierra Veloso (Caracas, 1969) en Os fíos (La Voz de Galicia, 23-11-2010).
Freixanes presenta Cabalo de ouros:
“pretendo dar un salto cara a adiante e empatar con novos lectores, que é a aspiración lexítima de todo escritor con cada novo libro" (Galicia Hoxe, 23-11-2010).
Eva Moreda, entrevista en A Nosa Terra por mor da inminente saída de Organoloxía (Positivas).
Fernando Méndez gaña o Vicente Risco de narrativa con Deus xogando aos dados:
Un sacerdote gallego desaparecido hace 20 años, altas jerarquías eclesiásticas implicadas en el tráfico de oro nazi, mafiosos y oportunistas que buscan dar el golpe de su vida y cuatro escritores de fama internacional. Así se construye la primera novela del escritor y periodista Fernando Méndez, con la que ha ganado el Premio Vicente Risco de Creación Literaria 2010 (Faro de Vigo, 28-11-2010).
Dores Tembrás fala de lingua e da súa poesía para Galicia Hoxe (29-11-2010):
En 2009 publicou o seu primeiro poemario O pouso do fume, que quedou de finalista xunto con Deter o día cunha flor, de Luz Pozo Garza na categoría de mellor libro de poesía nos premios da AELG 2010. Participou co micropoemario Esquiagrafías na Revista das Letras. Tamén na antoloxía elas, e noutros volumes colectivos e revistas. En diálogo coa obra do pintor Manuel Suárez escribiu un micropoemario, aínda inédito, sobre os 15 cadros abstractos que compoñen De la serie de María, cristalizados nun libro de artista que viu a luz recementemente, con motivo da súa exposición na galería Moret Art. Mantén dende hai algún tempo a web:http://www.dorestembras.com e o blog Sucos: http://dorestembras.wordpress.com

Ningún comentario: