30.3.10

Chamádeme Simbad. Cuestionario

Cuestionario-guía para o club de lectura de:
Francisco Castro, Chamádeme Simbad, Vigo, Galaxia, 2009.

CUESTIONARIO
 1. Redacta nunhas 5-10 liñas o argumento da novela.
 2. Seguindo a liña argumental, ¿en cantas partes se estrutura a novela? Sinálaas e xustifica a túa análise.
 3. Os protagonistas -avó e neto- están afastados pola idade, pero aseméllanse noutras cousas. Cita e explica algunhas delas.
 4. O avó padece alzhéimer. a) Describe a enfermidade cos datos que che dá a novela. b) Completa a descrición con datos doutras fontes.
 5. Cita e describe os dous xogos principais ós que se dedican avó e neto cando están xuntos.
 6. O pai de Paulo nega a existencia do tío Bernardino. ¿Por que?
 7. O pai de Paulo e o móbil. ¿Está de psiquiatra o pai de Paulo?
 8. No grupo familiar semella que cada membro ten asignado un papel que comporta dereitos e obrigas. a) Analiza -sempre seguindo a novela- cada un deses papeis. b) ¿Hai algún membro que non cumpre co que se espera del? Xustifica a resposta.
 9. Na novela atopamos personaxes con actitudes egoístas e con actitudes xenerosas. Pon algúns exemplos.
 10. Paulo di: "Non quería que ninguén soubese o triste que estaba. Pero os piratas non choran" (p. 37). ¿Que opinión che merece esta postura do neno?
 11. O Simbad do conto do avó, ¿de que cidade era? ¿Que sabes dela?
 12. O pai de Paulo considera que contar historias é unha perda de tempo (p. 52). ¿Compartes esta opinión?
 13. Na carta que o avó envía a Simbad di que "a vida é unha aventura". ¿Por que define a vida así?
 14. Cando o avó fala de que os filibusteiros lle queren afundir o barco, ¿a que dúas cousas se refire?
 15. As fotos do avó na Taberna do Pirata, ¿en que década se sitúan? ¿Que sabes desa época?
 16. a) ¿Cal é a verdadeira razón pola que foxe o avó da casa? b) ¿Por que a policía non dá con el?
 17. ¿Cal é a reacción do neno cando sabe que lle ocultan os problemas?
 18. Repara na figura do avó. ¿En que consiste para el a felicidade?
 19. ¿Poderías dicir se a novela ten un final feliz?
Procedencia das imaxes: Editorial Galaxia (capa) e Manuel Craneo.

Ningún comentario: