20.3.16

A confesión de Lúcio (de Mário de Sá-Carneiro). Cuestionario

CUESTIONARIO
para club de lectura de A confesión de Lúcio, de Mário de Sá-Carneiro
Imaxe: Jailson Lima:
Biografía Mário Sá-Carneiro

 1. O suicidio é un tema principal nesta novela. ¿Como se enfoca?
 2. Para o narrador, ¿en que consiste a felicidade?
 3. Caracterizade a vida bohemia do París de finais do XIX: tipos, trazos, medios, profesións…
 4. A expresión “non foi un fracasado porque tivo o valor de esnaquizarse” (p. 16), ¿pode resumir toda unha vida?
 5. Se tiverdes que analizar o modelo de muller da época narrada na novela, ¿que trazos presentaría como definitorios?
 6. ¿De que tipo de poesía se fala na novela?
 7. No mundo artístico da bohemia parisina observamos o predominio de determinadas artes. ¿Cales son? ¿Que temas adoitan tratar?
 8. Segundo o narrador, ¿como é a vida torturada de Ricardo Loureiro?
 9. Relacionade e comentade algúns aspectos da biografía do autor visibles na do protagonista narrador da novela.
 10. Comentade o papel do medo na construción dos personaxes.
 11. A expresión “mentir non é querer menos” (p. 75), ¿que valor pode ter no contexto en que se di?
 12. Imaxinade, partindo da lectura, como sería unha sociedade amoral nas relacións humanas.
 13. No relato dáselle importancia ao tratamento entre amigos: ti / vostede (cfr. p. 75). Comentade este aspecto.
 14. ¿Que é o que realmente tortura o narrador?
 15. Analizade o proceso da relación entre os amantes.
 16. ¿Que efectos ten no protagonista o sentimento de noxo?
 17. ¿Como viven a amizade os personaxes da novela? ¿Cales son as súas condicións e os seus límites?
 18. Cando o protagonista retorna a París e reflexiona sobre o acontecido en Lisboa considera que o seu amigo Ricardo de Loureiro é un home vil. ¿Pode aceptarse esta consideración?

Ningún comentario: