2.5.15

Filgueira Valverde. Achegas na rede-2

Conmemoracións
 1. A antesala das Letras Galegas eleva a figura de Filgueira Valverde, P. Calveiro, La Voz de Galicia, 24-02-2014.

Valoracións e debate
 1. Xosé Manuel Sarille, “Filgueira Valverde”, Galicia Confidencial, 05-03-2015.
 2. X. L. Franco Grande, “De novo con Filgueira”, La Voz de Galicia, 09-03-2015.
 3. Xesús Alonso Montero, “Nas vésperas do 17 de maio”, La Voz de Galicia, 29-04-2015.

Sobre o autor
 1. Páxina web da Fundación Filgueira Valverde: http://filgueiravalverde.gal/
 2. Emilio Xosé Ínsua López, “Sobre Filgueira Valverde”, no blog A Íinsua do Ínsua, 10-04-2015.
 3. Xesús Alonso Montero, Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Noticia da presentación da obra en Galicia Hoxe, 16-04-2015. Sobre o mesmo asunto: “Alonso Montero avanza as claves da biografía intelectual de Filgueira”, El Correo Gallego, 17-04-2015.
 4. Víctor F. Freixanes, “O señor Filgueira”, La Voz de Galicia, 26-04-2015.
 5. Gonzalo E. Veloso, Contextualizando a Filgueira Valverde. Documental. Véxase Consello da Cultura Galega.

Sobre a obra
 1. Xesús Ferro Ruibal, “Filgueira: innovación no teatro escolar”, La Voz de Galicia, 02-03-2015.
 2. Galaxia rompe o xeo e publica Filgueira Valverde”, Sermos Galiza, 27-03-2015.
 3. X. F., “Os contos de Quintana viva [...]”, La Voz de Galicia, 07-04-2015.
 4. Carme Vidal, “Freixeiro Mato,  autor de A poesía oculta de Filgueira Valverde”, Sermos Galiza, 08-04-2015.

Ningún comentario: