31.3.13

Noticias de literatura-135. Marzo 2013

Fernández Ferreiro, autor de títulos como Agosto do 36 ou Morrer en Castrelo de Miño e que foi xornalista na Redacción de La Voz de Galicia, lerá un discurso titulado Breves reflexións sobre os escritores e os xornalistas, no que analizará as distancias e coincidencias entre dous oficios paralelos que non sempre acaban por encaixar (La Voz de Galicia, 2-03-2013).
Yolanda Castaño, Verdedades:
Composto de cincuenta e tres cuartetas octosilábicas de rima frecuentemente asonante, recupera un modelo estrófico popular que lembra ás coplas e adiviñas do acervo oral e que resulta próximo e atractivo para o lector infantil que se inicia no xénero poético (El Correo Gallego, 05-03-2013).
Fernández del Riego, un pradairo e unha placa na súa memoria:
Francisco Fernández del Riego conta dende onte luns cunha placa identificativa coa que recoñecer e manter para sempre viva no campus a memoria de quen foi 1º Doutor Honoris Causa da Universidade de Vigo. "Unha portentosa personalidade, modélica nas súas actitudes, sempre coherente cos seus principios, expresión rigorosa dunha inmensa talla ética, que dedicou toda a súa vida a Galicia e singularmente á cidade de Vigo", subliñou intres antes do descubrimento da placa, o presidente da Fundación Penzol, Alfonso Zulueta de Haz (El Correo Gallego, 05-03-2013).
Claudio Rodríguez Fer presenta Tigres de ternura /Tender tigers en Nova York:
Tigres de ternura foi o segundo poemario de Fer e xa amosaba algunhas das temáticas dos case vinte libros de poesía que virían despois: o amor natural, a sedución a través dos versos, o erotismo, a sensualidade, en definitiva o amor como algo persoal, libertario e íntimo (La Voz de Galicia, 06-03-2013).
Carlos G. Reigosa presenta A vitoria do perdedor:
Carlos G. Reigosa 
Foto: La Voz de Galicia
ha tratado de hacer "una reflexión" sobre "cómo la violencia destroza a las personas y cómo lleva detrás otra violencia, que es la revancha" (El Correo Gallego, 12-03-2013).
Méndez Ferrín, premio Otero Pedrayo:
Na súa argumentación do premio, o xurado subliña que Méndez Ferrín, ao longo da súa "rica biografía literaria", destacou como poeta, narrador, novelista e ensaísta, e demostrou "rigor e compromiso abondo para iluminar unha paisaxe propia e fermosa, múltiple e posta ao día" (Galicia Hoxe, 19-03-2013).

Ningún comentario: