3.9.12

"Putos profes"

Foto: Rdf (01-09-2012).
Agora que comezamos novo curso non reprimo a ansia de colgar no caderno esta especiosa mostra de amor e admiración polo profesorado. Podíanse facer moitos comentarios, mais agora só vou salientar a evidente competencia comunicativa (e dixital) do perpetrador, o coidado con que trata os bens públicos, a finura lingüística, a galanura de estilo e a beleza caligráfica.
É posible que acabe ostentando algún cargo público. Se así resulta, que Deus e mais o Demo o leven a outro país.
Só me alegra, e non moito, que o perpetrador non sexa bilingüe cordial.

Ningún comentario: