8.2.09

LINGUA ESGALLADA-45

Velaquí algunhas expresións recollidas das exposicións orais. Contémplaas dende a óptica do rexistro estándar e propón a solución que creas máis idónea. E para pórlle o ramo á obra, comenta as razóns da rectificación.

Imaxe de Autêntica editora.

450
Ocorre entre primaveira e verán

451
A cambio de besos dálle terras.

452

Aparece un persoaxe que é o sapo.

453
Aínda así, casouse co señor Fuco porque a mandaban os pais.

454
Na calle de B., que estaba en Londres.

455
Sen ningún tipo de herida.

456
A persoa alí asesinada fora asesinada por medio de veleno.

457
Estaba esparramada.

458
Quen había sangrado había sido o asesino.

459
Cando había llegado ó carruaxe descubriu...


CONDICIÓNS DO TRABALLO

BAC: Rectificación +explicación.

ESO: Rectificación.

Valoración: Actividade para mellora de nota, segundo previsto na programación.

Data entrega: 24 horas despois da publicación neste blog. Non se contan festivos.

1 comentario:

Antonio Martínez dixo...

Só pode participar o alumnado?