14.11.12

Febre (de Héctor Carré). Test de lectura

Para o club de lectura.
O test de lectura de Febre (de Héctor Carré) pode ser un simple divertimento, mais tamén unha actividade para mellorar a nota da avaliación segundo as condicións que figuran na programación de aula.
Tamén se pode ver o test en Educaplay: Febre (de Héctor Carré).

Ningún comentario: