7.6.07

Oriana Méndez


Sobre esta poeta nova atopamos dúas referencias na prensa de hoxe. Motivo: a presentación do pemario Derradeiras conversas co capitán Kraft.

Unha delas vémola no suplemento "Revista das Letras". Cualifica a poeta como "voz poderosa e feroz, intelixente e desbordante". Acompaña á introdución unha ampla escolma.

Por outra parte, na páxina 3 do "Faro da Cultura" atopamos unha entrevista coa autora. Nela afirma que "O capitán Kraft ten a función de romper os modelos vitais burgueses”.

Ningún comentario: