2.3.18

XII Concurso "Verbas para... comunicar"

Imaxe: Concello de Soutomaior
O Concello de Soutomaior convoca este certame de redacción e audiovisual. O prazo de entrega de traballos remata o 27-04-2018.
Copio aquí as bases:


XI CONCURSO
“VERBAS PARA... Comunicar”

Obxetivos: promover o uso da língua
galega entre a mocidade e conmemorar o día das Letras Galegas.
Modalidades:
1) Redacción: dun texto en lingua galega que transmita
unha idea, sentimento, opinión, etc., Só presentación
individual. O tamaño do texto non poderá ser superior
ás 12 liñas.
O soporte será o papel ou cartolina e o seu tamaño non
poderá superar un folio A4, pero si poderá ser inferior a
este. O formato de presentación do papel ou cartolina
será libre.
2) Audiovisual: elaboración dun vídeo (curta) ou audio
(tema musical ou outros) cunha duración máxima de 5
minutos. Pode presentarse de xeito individual ou grupal
(2 ou 3 persoas). Presentar en USB. Pode ser gravado
con móbil ou cámara.
Categorías EN CADA MODALIDADE:
Categoría A: idades de 12 a 14 anos.
Categoría B: idades de 15 a 20 anos.
Presentar en USB. Pode ser gravado con móbil ou
cámara. Acéptanse tamén en calidade HD.
Mensaxe en galego escrita ou verbal.
Tema e estilo: libre.
Prazo de presentación: ata o 27 de abril.Entrega de
premios en maio para conmemorar o día das Letras
Galegas.Ningún comentario: